Relationsforum

Verksamheten som finns i Lund skapades utifrån ett stort engagemang i frågor som rör parterapi, psykoterapi, familjeterapi, utbildning och handledning. Det finns en nyfikenhet hur vi människor mår i våra relationer. Relationer har vi runt oss i olika situationer i livet och det är viktigt att dessa är fungerande för vårt mående.

Tillsammans går vi igenom vad du vill fokusera på i terapin och hur lång den ska vara. Vi arbetar med att förståelse, mening och sammanhang i ditt liv.