RELATIONSFORUM

PSYKOTERAPI FÖR INDIVID, PAR OCH FAMILJ
HANDLEDNING OCH UTBILDNING

”Relationer är som ringar på vatten, de ger avtryck på våra känslor, tankar & handlingar”

Relationsforum drivs av mig Anna Lena Werner. Med Relationsforum vill jag skapa en plats där människan och relationer sätts i fokus. Verksamheten finns i Lund och här erbjuder jag terapi. Tillsammans går vi igenom vad du vill fokusera på i terapin och hur lång den ska vara. Jag håller också ubildningar och föreläsningar samt erbjuder handledning. 

Jag är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet och engagemang för parterapi, psykoterapi, familjeterapi, utbildning och handledning. Jag har sedan tidigare erfarenhet av behandling med barn/ unga, familj – och parrelaterade problem både i kommun, landsting och privat regi. Jag arbetar med såväl barn som vuxna med skiftande problemområden: psykiska symtom som stress, oro, nedstämdhet, psykosomatiska problem, kriser, trauman och konflikter i viktiga relationer.

TERAPI

Det finns många olika anledningar att söka terapi och terapins längd och form anpassas efter dina behov. Terapin delas in i individuell, par och familjeterapi.

Anledningen att söka psykoterapi kan t ex vara att du vill bryta mönster, bemästra negativa symptom. Att bli medveten om hur allt hänger ihop blir en kunskap framöver för att kunna bemästra negativa symptom och att de uppkommer på nytt. Att ges möjlighet att utveckla sin förståelse och förmåga att hantera livet och dess svårigheter på ett annorlunda sätt än tidigare. En insikt som ger trygghet.

Att tillsammans komma på samtal kan ibland vara nödvändigt för att förstå, hitta nya infallsvinklar och ta viktiga beslut. Att ge relationen en möjlighet till ökad förståelse vid exempelvis kommunikationssvårigheter, när man befinner sig i en ny livsfas, separation, otrohet, att bli bonusfamilj eller att inte få ihop livspusslet.

Kan vara en möjlighet att öka förståelse och respekt för varandra, något som ibland är nödvändigt för att kunna förstå varandra och prata med varandra på ett nytt och konstruktivt sätt. Mitt fokus i familjesamtal är att ge alla möjlighet att berätta sin version och upplevelse.

Jag skräddarsyr mina föreläsningsuppdrag utifrån Ert behov.

Exempel på föreläsningar: DBT (dialektisk beteendeterapi), trauma, sexuella övergrepp, känslor, anknytning, utvecklingspsykologi, självskadebeteende m.m.

Med min bakgrund som pedagog så har jag ett utbud av halv- eller heldagsutbildningar som är anpassade efter skolans värld.
Kontakta mig för att diskutera närmare vilka behov ni har på Er arbetsplats.

6

HANDLEDNING

Jag handleder enskilda terapeuter, team samt arbetsplatser som en hjälp i den professionella utvecklingen och arbetet. Handledning bidrar till att upprätthålla yrkeskompetensen hos dem som får handledning men också att avlasta individer.

Handledning med olika inriktningar:

 • Ärendehandledning
 • Processhandledning med inriktning på enskild individ i gruppen
 • Processhandledning med fokus på personalgruppen

Vi kan ses på min mottagning i Lund eller så kommer jag till din/ Er arbetsplats.

KONTAKT

Samtalstider
Jag har samtalstider på måndagar och tisdagar. 
För tidsbokning använd gärna kontaktformulär eller mejl.

Kostnad
Priset för första samtalet är 1100kr. Efter det är priset:
950kr för individuell terapi, 45 minuter
1200kr för par- eller familjeterapi, 75 minuter

Vid avbokning senare än 24 timmar samt uteblivande från samtal debiteras hela avgiften.

Bankgiro: 5392-0062
Innehar F-skattsedel samt patientförsäkring

  Relationsforum

  Jag tar emot Er på Råbygatan 10, Lund.
  På gångavstånd från Mårtenstorget, Bankgatan och Södra Esplanaden.
  I området hittar ni ställen att fika på samt restauranger. 
  Det finns parkeringsplatser på gatorna nära mottagningen.
   

  E-post: annalena.werner@relationsforum.se
  Mobil: 0708-77 93 43