Varmt välkomna!

 

Mitt namn är Anna Lena Werner, jag är socionom, legitimerad psykoterapeut samt handledare i psykoterapi med inriktning systemteori. Jag är även utbildad i Dialektisk Beteende terapi samt Prolonged Exposure therapy for PTSD.


Jag har bred klinisk erfarenhet och ett stort intresse för individer i dess olika sociala relationer. Riskfaktorer för psykisk ohälsa grundare sig ofta i våra relationer såsom uppväxtförhållande, utanförskap, ensamhet m.m. Det handlar om vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, möjligheter eller begränsningar som vår omgivning och samhället ger oss, alla kan drabbas av psykisk ohälsa.


Jag erbjuder behandling, handledning och utbildning inom dessa olika områden.