Om mig

 

Jag är Legitimerad Psykoterapeut, Socionom med grund i Systemisk terapi och KBT. Jag är handledare och lärare med systemteoretisk inriktning, enligt UHÄ. 


Jag är utbildad i DBT (Dialektisk Beteende Terapi) samt traumautbildning i PE (Prolonged Exposure therapy for PTSD), med lång erfarenhet av arbete med Traumabearbetning.


Jag har flera års erfarenhet av terapeutiskt arbete, som leg. Psykoterapeut/ Socionom har jag arbetat inom skola som kurator, familjeterapeut på familjecentral. Flerårigt arbete på BUP där jag bland annat var med och startade DBT för ungdomar med självskadebeteende samt ett traumateam inom öppenvården. Jag har arbetat på Barnahus i Lund där jag träffade familjer, ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp och våld inom familjen.


Som psykoterapeut har jag glädje av min grund som utbildad Förskollärare, jag ser det som en viktig erfarenhet att jag arbetat i olika verksamheter vilket ger mig trygghet i mötet med yngre barn och svåra klienter samt med en förståelse för de omständigheter som personal möter i sitt arbete inom skolan.


Förutom psykologisk handledning och terapi arbetar jag med att utbilda och handleda blivande psykoterapeuter, vid Lunds universitet på GPU.

Min universitetsutbildningar:

Handledare- och lärare i psykoterapi

Inriktning familjeterapi med systemteoretisk inriktning, enligt UHÄ

Linköpings universitet


Leg. Psykoterapeut

Inriktning Familjeterapi, Lunds universitet


Grundläggande Psykoterapiutbildning 

– Familjeterapi, Lunds universitet

– KBT, Lunds universitet


Socionom

Socionomprogrammet, Lunds universitet

 

Förskollärare

Förskollärarprogrammet, Lunds universitet

Vidareutbildningar i behandlingsmodeller:

DBT (Dialektisk Beteende Terapi)
Utbildad av Elisabeth Malmberg, Alan Fruzzetti, Anita Linnér, Peter Thunström


IPT (Interpersonell psykoterapi)

Utbildad av Malin Bäck


COPE (The Community Parent Education Program)


PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program)


PE (Prolonged Exposure therapy for PTSD)

Utbildad av Tomas Hylmö, PTSD-centrum Göteborg


Traumaanpassad yoga

Utbildad av Josefin Wikstrøm, Askersund


Övergreppsspecifik behandling

Utbildad av Anette Birgersson m.fl.


– Jag är medlem i Södra Sveriges Förening för systemisk terapi & familjeterapi