Utbildning

Jag skräddarsyr mina föreläsningsuppdrag utifrån Ert behov.

Exempel på föreläsningar: DBT (dialektisk beteendeterapi), trauma, sexuella övergrepp, känslor, anknytning, utvecklingspsykologi, självskadebeteende m.m.

Med min bakgrund som pedagog så har jag ett utbud av halv- eller heldagsutbildningar som är anpassade efter skolans värld.
Kontakta mig för att diskutera närmare vilka behov ni har på Er arbetsplats.