Handledning

Psykologisk behandling är en kunskapsintensiv verksamhet där effektiv handledning är en viktig kvalitetssäkring. Handledning har en central funktion för effektivt behandlingsarbete, men också för att underhålla det främsta terapeutiska verktyget – terapeuten – avseende engagemang, välbefinnande och kompetens. 

 

God handledning är många gånger den viktigaste och mest värderade formen av kontinuerlig utbildning för personer som arbetar med psykoterapeutisk behandling.

72286256_631317077394959_7301969918218469376_n

Klinisk handledning

Klinisk handledning sker oftast i gruppformat omfattande 3–6 deltagare, vanligen kollegor från samma arbetsplats, eller från olika arbetsplatser inom närliggande verksamhetsområden. Handledning kan även ske individuellt.

 

Valet mellan handledning i grupp eller individuellt har olika för- och nackdelar: grupphandledningen ger ökat utrymme för delad erfarenhet och gemensam diskussion, medan individuell handledning ger ännu mer utrymme för att rikta in handledningen mot områden som den enskilda behandlaren önskar särskilt fokus på – hör av dig/Er och beskriv ditt/Era önskemål.

 

Vi formulerar tillsammans hur behov och önskemål ser ut för att handledningen ska passa dig/Er på bästa sätt, och utvärderar vårt arbete kontinuerligt.

 

Jag gick min handledarutbildning vid Linköpings Universitet. Jag har erfarenhet av systemiskteoretisk handledning som handledare både inom utbildning i grundläggande psykoterapiutbildning vid Lunds universitet i familjeterapi samt som handledare inom olika verksamheter. 


Formell handledar- och lärarutbildning med erfarenhet från utbildningshandledning ger en specifik pedagogisk kompetens. Att ha haft din handledning med handledare med formell handledarkompetens enligt UHÄ, är också av avgörande betydelse om du önskar söka vidare till psykoterapeututbildning.


– Jag erbjuder handledning såväl på min mottagning i Lund som ute hos Er, i större delen av Skåne.

– För dig som finns på annat håll i Sverige, erbjuder jag också handledning online.