HANDLEDNING

Jag handleder enskilda terapeuter, team samt arbetsplatser som en hjälp i den professionella utvecklingen och arbetet. Handledning bidrar till att upprätthålla yrkeskompetensen hos dem som får handledning men också att avlasta individer.

Handledning med olika inriktningar:
– Ärendehandledning
– Processhandledning med inriktning på enskild individ i gruppen
– Processhandledning med fokus på personalgruppen

Vi kan ses på min mottagning i Lund eller så kommer jag till din/ Er arbetsplats.