Handledning

 

Psykologisk behandling är en kunskapsintensiv verksamhet där effektiv handledning är en viktig kvalitetssäkring. Handledning har många olika funktioner och inbegriper mer än endast metodfokus: målformulering, uppföljning och utvärdering av terapin är vad som styr den kliniska behandlingen. 

 

Handledning har en central funktion för effektivt behandlingsarbete, men också för att underhålla det främsta terapeutiska verktyget – terapeuten – avseende engagemang, välbefinnande och kompetens. God handledning är många gånger den viktigaste och mest värderade formen av kontinuerlig utbildning för personer som arbetar med psykoterapeutisk behandling.

 

Vi formulerar tillsammans hur behov och önskemål ser ut för att handledningen ska passa dig/Er på bästa sätt, och utvärderar vårt arbete kontinuerligt.

72286256_631317077394959_7301969918218469376_n

Jag gick min handledarutbildning vid Linköpings Universitet. Jag har erfarenhet av systemiskteoretisk handledning som handledare både inom utbildning i grundläggande psykoterapiutbildning vid Lunds universitet i familjeterapi samt som handledare inom olika verksamheter. 

 

Formell handledar- och lärarutbildning med erfarenhet från utbildningshandledning ger en specifik pedagogisk kompetens. Att ha haft din handledning med handledare med formell handledarkompetens enligt UHÄ, är också av avgörande betydelse om du önskar söka vidare till psykoterapeututbildning.

Jag erbjuder handledning såväl på min mottagning i Lund som ute hos Er, i större delen av Skåne. För dig som finns på annat håll i Sverige, erbjuder jag också handledning online.