Vem är jag

Bakom Relationsforum finns jag som heter
Anna Lena Werner. Jag är legitimerad Psykoterapeut med familjeinriktning.

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs grundutbildning på högskolenivå som psykolog, socionom, specialistsjuksköterska, präst eller läkare.

Jag är även legitimerad hälso- och sjukhuskurator. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation för psykoterapeuter samt hälso- och sjukhuskuratorer.

Mina universitetsutbildningar är följande:
Psykoterapeut inriktning Familjeterapi, Lunds universitet

Grundläggande Psykoterapeut inriktning Familjeterapi, Lunds Universitet

Grundläggande Psykoterapeut inriktning KBT, Lunds Universitet

Socionom, Lunds universitet

Förskollärare, Lunds universitet

Andra vidareutbildningar i behandlingsmodeller är:
DBT (Dialektisk Beteende Terapi)

IPT (Interpersonell terapi)

COPE (the Community Parent Education Program)

PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program)

PE (Prolonged Exposure Therapy) 

Traumaanpassad yoga

Övergreppsspecifik behandling

m.fl.

Jag är medlem i Södra Sveriges Förening för systemisk terapi & familjeterapi