Föreläsningar/Workshops

 Utifrån en bred klinisk erfarenhet och lång erfarenhet av olika utbildningsinsatser, håller jag gärna föreläsningar eller workshops. Tema på föreläsningen och ämne kan variera, exempel på föreläsningar från tidigare utbildningsuppdrag är DBT (dialektisk beteendeterapi), trauma, sexuella övergrepp, emotioner, anknytningsteori, utvecklingspsykologi, självskadebeteende m.m.


Jag skräddarsyr mina föreläsningsuppdrag utifrån Ert behov.

Med min bakgrund som pedagog så har jag ett utbud av halv- eller heldagsutbildningar som är anpassade efter skolans värld.


Kontakta mig gärna för att diskutera närmare vilka behov och önskemål ni har på din/ Er arbetsplats.